Verklaring inzake gegevensbescherming

Cookies bewerken

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) We hechten veel belang aan gegevensbescherming en de veilige omgang met uw gegevens.
We verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen, met name uit artikel 12 en 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierna informeren we u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.
(2) Verantwoordelijke volgens art. 4, lid 7 AVG is eibe-groep. Deze bestaat uit de volgende ondernemingen:

 • eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG, Industriestr. 1, D-97285 Röttingen,
  telefoon +49 (0) 9338 89-0, fax +49 (0) 9338 89-199, info@eibe.de
 • Kletterparadies, Bahnhofstraße 4, D-01259
  telefoon +49 (0) 351 21 07 20-0, fax +49 (0) 351 21 07 20-90, info@kletterparadies.net

Onze functionaris voor gegevensbescherming van het concern bereikt u op datenschutz@eibe.de of via ons postadres met als toevoeging ‘functionaris voor gegevensbescherming’.
(3) Als u met ons contact opneemt via e-mail of een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens (verplichte gegevens zijn uw e-mailadres, aanspreektitel, naam, postcode, onderwerp, inhoud van uw bericht; uw firma/instelling, adres en telefoonnummer zijn vrijblijvende gegevens) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. We kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u op de hoogte te houden van andere interessante producten uit het portfolio van de eibe-groep of om u e-mails met technische informatie te sturen. Die contactopname is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG juncto overwegende 47 AVG (direct marketing als gerechtvaardigd belang van eibe-groep). U kunt te allen tijde via een e-mail naar datenschutz@eibe.de bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief. De gegevens in dat verband wissen we als het opslaan ervan niet meer vereist is, of we beperken de verwerking indien er sprake is van wettelijke bewaarverplichtingen.

(4) Als we voor bepaalde functies van onze website gebruikmaken van andere dienstverleners of uw gegevens willen gebruiken voor marketingdoeleinden, brengen we u hierna gedetailleerd op de hoogte van het verloop daarvan. Daarbij vermelden we ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

§ 2 Uw rechten

Volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • informatie verkrijgen over de categorieën van de verwerkte gegevens, doeleinden van de verwerking, eventuele ontvangers van de gegevens, geplande opslagduur (art. 15 AVG);
 • rectificatie resp. aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (art. 16 AVG);
 • een verstrekte toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken (art. 7, lid 3 AVG);
 • in bepaalde gevallen in het kader van art. 17 AVG gegevens wissen – in het bijzonder indien de gegevens voor het voorziene doeleinde niet meer vereist zijn resp. onrechtmatig verwerkt worden of indien u uw toestemming volgens art. 7, lid 3 AVG intrekt of bezwaar maakt volgens art. 21 AVG;
 • op bepaalde voorwaarden de beperking van gegevens, indien wissen niet mogelijk is of in strijd is met de verplichting tot wissen (art. 18 AVG);
 • gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. u kunt uw gegevens, die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gebruikelijk machineleesbaar formaat (bijv. .csv) verkrijgen en evt. aan andere personen doorgeven (art. 20 AVG);
 • over de gegevensverwerking klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Alle aanvragen voor informatie, wissen, rectificatie, toelichting, over gegevensoverdraagbaarheid of bezwaar inzake gegevensverwerking stuurt u via e-mail of post naar

eibe Produktion + Vertrieb GmbH& Co. KG
persoonlijk/vertrouwelijk
Functionaris voor gegevensbescherming
Industriestr. 1
D-97285 Röttingen
Telefoon +49 (0) 9338 89-0
Fax +49 (0) 9338 89-199
datenschutz@eibe.de

Wij wijzen u er voorts op dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens volgens de wettelijke bepalingen in art. 21 AVG. Bezwaar is in het bijzonder mogelijk tegen de verwerking voor directe marketing, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij het gebruik van de website louter om informatie in te winnen, als u zich dus niet aanmeldt of ons op een andere manier informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wil bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch nodig zijn onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (rechtsgrond is art. 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG):

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de opvraging
 • verschil van de tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • telkens doorgegeven hoeveeelheid gegevens
 • website, van waaruit de aanvraag komt
 • browser
 • besturingssysteem en interface
 • taal en versie van de browsersoftware.

(2) Bovenop de hiervoor vermelde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegekend en opgeslagen worden en waardoor de plaats, die de cookie plaatst (in dit geval wij), bepaalde informatie ontvangt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer brengen. Ze dienen om de website gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies:

 1. Technisch vereiste cookies
NaamAanbiederDoeleindeNaam van de cookieLooptijd van de cookie
Borlabs CookieEigenaars van deze websiteSlaat de instellingen op van de bezoeker, die in de cookiebox door Borlabs Cookie werden geselecteerd; beheer van toestemmingborlabs-cookie1 jaar

Eigenaars van deze websiteSelecteert en slaat de huidige taal op a.h.v. het IP-adres

Typo3-cookieTypo3 GmbHSlaat bij het aanmelden van een gebruiker voor een afgesloten bereik de ingevoerde toegangsgegevens op.fe_typo_userSessiecookie

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is in dit geval de veiligheid en functionaliteit van onze website.

 1. Statistische cookies registreren informatie anoniem. Dankzij deze informatie kunnen we begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1 f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is in dit geval de veiligheid en functionaliteit van onze website.

 1. Statistische cookies registreren informatie anoniem. Dankzij deze informatie kunnen we begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
NaamAanbiederDoeleindeNaam van de cookieLooptijd van de cookie
Google AnalyticsGoogle LLCCookie van Google voor websiteanalyse; creëert statistische gegevens over hoe de bezoeker de website gebruikt._gat_gtag_UA_10994040_382 jaar

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1 a) AVG; uw toestemming via de cookie-banner. Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door opnieuw instellingen in onze cookie-banner aan te geven of via de toets “Cookie-instellingen wijzigen” aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 1. Cookies van derden, inhoud van videoplatforms en sociale media worden standaard geblokkeerd. Als cookies van externe media in de cookie-banner aanvaard worden, is voor de toegang tot deze inhoud geen manuele toestemming meer nodig.
NaamAanbiederDoeleindeNaam van de cookieLooptijd van de cookie
Google MapsGoogleWordt gebruikt om de inhoud van Google Maps te deblokkeren.NID6 maanden
YouTube-video’sYouTubeRegistreert een eenduidige ID om statistieken van YouTube-video’s, die de gebruiker bekeken heeft, te bewaren.YSCSessie
Google ServicesGoogleDe cookie slaat de status op van de toestemming van de gebruiker inzake het gebruik van diverse services van Google.CONSENT20 jaar

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6, lid 1 a) AVG; uw toestemming via de cookie-banner. Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door opnieuw instellingen in onze cookie-banner aan te geven of via de toets “Cookie-instellingen wijzigen” aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

§ 4 Gebruik van blogfuncties

(1) In onze blog, waarin we diverse bijdragen over thema’s i.v.m. onze activiteiten publiceren, kunt u publiekelijk commentaar geven. Uw commentaar wordt samen met de door u vermelde gebruikersnaam bij de bijdrage gepubliceerd. We adviseren om een pseudoniem i.p.v. uw eigen naam te gebruiken. Het vermelden van een gebruikersnaam en e-mailadres is vereist, alle andere informatie is vrijblijvend. Als u een commentaar schrijft, slaan we ook uw IP-adres op. Dat moeten we opslaan om ons bij een eventuele publicatie van onwettelijke inhoud te kunnen verdedigen tegen claims inzake aansprakelijkheid. We hebben uw e-mailadres nodig om met u contact op te nemen als een derde uw commentaar als onwettig zou beschouwen. Rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, zin 1, lit. b en f AVG. De commentaren worden niet gecontroleerd voor publicatie. We behouden ons het recht voor commentaar te wissen als deze door derden als onwettig beschouwd wordt.

§ 5 Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webshop wil bestellen, moet u voor het afsluiten van de overeenkomst uw persoonsgegevens vermelden, die we voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van de overeenkomst, zijn afzonderlijk aangeduid; overige gegevens zijn vrijblijvend. De door u vermelde gegevens verwerken we voor de afhandeling van uw bestelling. Daartoe kunnen we uw betaalgegevens doorgeven aan onze bank. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG.

U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor we uw gegevens voor toekomstige aankopen kunnen opslaan. Bij het aanmaken van een account bij ‘Mijn account’ worden de door u vermelde gegevens opgeslagen; u kunt deze echter te allen tijde intrekken. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u altijd in het klantenbereik beheren. Als u uw klantenaccount volledig wist, gelieve dan via e-mail naar e-commerce@eibe.de of via post naar bovengenoemd adres contact op te nemen met ons.

We kunnen de door u verstrekte gegevens bovendien verwerken om u op de hoogte te houden van andere interessante producten uit het portfolio van de eibe-groep of om u e-mails met technische informatie te sturen. Die contactopname is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG juncto overwegende 47 AVG (direct marketing als gerechtvaardigd belang van eibe-groep). U kunt te allen tijde via een e-mail naar datenschutz@eibe.de bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens het basistarief.

(2) Op basis van verplichtingen volgens het handels- en belastingrecht moeten we uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende tien jaar opslaan. Na twee jaar beperken we echter de verwerking ervan, d.w.z. dat uw gegevens alleen nog gebruikt worden voor de naleving van de wettelijke verplichtingen.

(3) Om onbevoegde toegang door derden tot uw persoonsgegevens en in het bijzonder uw financiële gegevens te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met TLS-techniek.

(4) Via onze website kunt u ook klachten afhandelen. Om uw aanvraag te verwerken, worden de volgende gegevens gevraagd: type bewijs, bewijsnummer, adres van de plaats met klachten, aanspreektitel, contactpersoon, telefoon en e-mailadres. Andere gegevens zijn vrijblijvend. Na de beëindiging van uw reclamatieproces worden uw gegevens gewist, tenzij dat niet toegelaten is door wettelijke bewaarverplichtingen.

§ 6 Informatie inzake gegevensbescherming voor sollicitanten

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG hecht veel belang aan gegevensbescherming. U kunt solliciteren bij eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG via de post op het adres 

Industriestr. 1
D-97285 Röttingen
personeelsafdeling (vertrouwelijk)

via niet-gecodeerde e-mail (bewerbung@eibe.de) of rechtstreeks op onze website bij ‘Carrière’.

We verwerken uw gegevens in onze IT-systemen in het kader van het sollicitatieproces. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1, lit. b AVG. 

Indien u ons uw documenten en persoonlijke gegevens voor uw sollicitatie via ongecodeerde e-mail verstrekt, geeft u toestemming voor deze overdrachtswijze. Bovendien stemt u ermee in dat we in het sollicitatieproces met u via ongecodeerde e-mail communiceren en u de ontvangst via ongecodeerde e-mail bevestigt. Rechtsgrond voor deze manier van communiceren is art. 6, lid 1, lit. a en f AVG. 

U kunt uw toestemming voor ongecodeerde communicatie via e-mail te allen tijde via e-mail bewerbung@eibe.de voor de toekomst intrekken. 

Na een succesvol sollicitatiegesprek wordt, afhankelijk van de functie, een uitgebreid bewijs van goed gedrag gevraagd, volgens de voorwaarden van § 30a van de Duitse wet inzake het centrale register. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1, lit. c en f AVG. 

Uw gegevens worden ten laatste zes maanden na de beëindiging van het sollicitatieproces gewist, tenzij er andere wettelijke bewaarverplichtingen zijn of – in het geval van indiensttreding – deze aan de personeelsafdeling van eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG doorgegeven worden. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1, lit. b AVG. 

Rechten van de betrokkenen

Volgens AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming heeft u recht op informatie, rectificatie, wissen, beperking van de bewerking en van de gegevensoverdracht. Als u deze rechten wil laten gelden, kunt u zich rechtstreeks richten tot onze personeelsafdeling of via e-mail aan bewerbung@eibe.de. Meer informatie, o.a. over de gegevensverwerking bij een bezoek aan onze website, vindt u hier https://www.eibe.de/datenschutzerklaerung.

§ 7 Inbedding van YouTube-video’s

(1) In onze website hebben we YouTube-video’s geïntegreerd, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en rechtstreeks vanaf onze website afgespeeld kunnen worden. Deze zijn allemaal ingebed in de ‘uitgebreide modus gegevensbescherming’, d.w.z. dat geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden als u deze video’s niet afspeelt. Pas als u de video’s afspeelt, worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij kunnen deze gegevensoverdracht niet beïnvloeden.

(2) Door uw bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie, dat u de overeenkomstige subsite van onze website opgevraagd heeft. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring vermelde gegevens doorgegeven. Dat gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt, waarvoor u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u de toekenning van uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich afmelden voor u op de toets drukt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Dergelijke registratie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor op de behoefte afgestemde marketing en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, daartoe neemt u contact op met YouTube.

(3) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is uw toestemming via de cookie-banner resp. door het afspelen van de video. Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door opnieuw instellingen in onze cookie-banner aan te geven. Voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS hebben we met Google Europese standaardverdragsclausules afgesloten. Meer informatie over doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door YouTube in de verklaring inzake gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 8 Inbedding van Google Maps

(1) Op deze website maken we gebruik van Google Maps. Daardoor kunnen wij u rechtstreeks in de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

(2) Door uw bezoek aan de website krijgt Google de informatie, dat u de overeenkomstige subsite van onze website opgevraagd heeft. Bovendien worden de in § 3 van deze verklaring vermelde gegevens doorgegeven. Dat gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt, waarvoor u aangemeld bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google aangemeld bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegekend. Als u de toekenning van uw profiel bij Google niet wenst, moet u zich afmelden voor u op de toets drukt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor marketingdoeleinden, marktonderzoek en/of op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Dergelijke registratie gebeurt in het bijzonder (zelfs voor niet aangemelde gebruikers) voor op de behoefte afgestemde marketing en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, daartoe neemt u contact op met Google.

(3) De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is art. 6, lid 1 a) AVG; uw toestemming via de cookie-banner. Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door opnieuw instellingen in onze cookie-banner aan te geven of via de toets “Cookie-instellingen wijzigen” aan het begin van deze verklaring inzake gegevensbescherming. Meer informatie over doeleinden en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inaanbieder vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten hieromtrent en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 9 Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenoemde cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende landen van de Europese Economische Ruimte voordien ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere diensten in verband met het gebruik van de website en van het internet ten aanzien van de beheerder van de website uit te voeren.

(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door een gepaste instelling in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dat geval evt. niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie aangemaakte gegevens m.b.t. uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in via deze link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Daardoor worden IP-adressen ingekort verwerkt en kan een identificatie van personen uitgesloten worden. Indien de over u verzamelde gegevens aan een persoon toegekend kunnen worden, wordt dat meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens bijgevolg meteen gewist.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Dankzij de opgestelde statistieken kunnen we onze website verbeteren en voor u als gebruiker nog interessanter vormgeven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1 a) AVG; uw toestemming via de cookie-banner. Uw toestemming kunt u te allen tijde voor de toekomst intrekken door opnieuw instellingen in onze cookie-banner aan te geven. Voor het doorgeven van persoonsgegevens aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS hebben we met Google Europese standaardverdragsclausules afgesloten.

(6) Informatie over de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inzake gegevensbescherming http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html en de verklaring inzake gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 10 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee we u op de hoogte brengen van onze laatste interessante aanbiedingen. De goederen en diensten waarvoor we reclame maken, zijn in de verklaring voor toestemming vermeld.

(2) Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenoemde dubbele opt-in-methode. D.w.z. dat we na uw aanmelding een e-mail naar het opgegeven e-mailadres sturen, waarin we u om bevestiging vragen om onze nieuwsbrief toe te sturen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan we altijd uw gebruikte IP-adressen op, evenals het tijdstip van de aanmelding en bevestiging. De bedoeling van deze methode is om uw aanmelding te kunnen bewijzen en evt. een mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren.

(3) Om de nieuwsbrief te ontvangen, is alleen de vermelding van uw e-mailadres verplicht. Het verstrekken van andere gegevens is vrijblijvend en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op om u de nieuwsbrief toe te sturen. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG.

(4) Uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. Intrekking is mogelijk door te klikken op de link in elke nieuwsbrief, via e-mail naar Newsletter@eibe.de of door een bericht naar de contactgegevens in de colofon.

(5) We wijzen erop dat we bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag analyseren. Voor deze analyse bevatten de verstuurde e-mails zogenoemde tracking-pixels, beeldbestanden met één pixel die op onze website opgeslagen zijn. Voor de analyses verbinden we de in § 3 vermelde gegevens met uw e-mailadres en een individueel ID.

Als u niet wenst dat we deze gegevens opslaan, kunt u ons schriftelijk via e-mail naar Newsletter@eibe.de daarover informeren.

§ 11 Termijnen voor het wissen

Uw persoonsgegevens worden gewist, tenzij dat in tegenspraak is met wettelijke bewaarverplichtingen, als u een aanvraag om te wissen heeft gedaan, als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doeleinden waarvoor deze opgeslagen waren, of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen niet toegelaten is.

§ 12 Videobewaking op bedrijfsterrein

Als u ons ter plaatse bezoekt, willen we u informeren over de videobewaking op ons bedrijfsterrein. De verantwoordelijke voor de videobewaking is eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG (zie § 1, lid 2). Met acht camera’s worden toegangspoorten tot het bedrijfsterrein bewaakt. Technische informatie hierover krijgt u op verzoek van onze IT-afdeling.

De bewaking gebeurt voor de volgende doeleinden:

 • controle van de onschendbaarheid van het gebouw,
 • bescherming van eigendommen,
 • preventie van inbraak en diefstal.

Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1 f) AVG evenals de bedrijfsovereenkomst inzake videobewaking van 18 juni 2018. Gerechtvaardigde belangen zijn: bescherming van eigendom van eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG. De opslagduur van de opname is gebaseerd op de wettelijke voorschriften. Voor de rechten van de betrokkenen: zie § 2.

Contactgegevens van onze functionaris inzake gegevensbescherming vindt u in § 1, lid 2.

Stand van de verklaring inzake gegevensbescherming: september 2021

Opmerkingen inzake gegevensbescherming voor onze Facebook-fanpagina

Op het adres eibe-startpagina | Facebook beheren we een officiële site van onze onderneming, een ‘fanpagina’ op het sociale netwerk Facebook.

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen en rekening houdend met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

In deze informatie over gegevensbescherming informeren we u over de gegevensverwerking op de website van onze onderneming bij het sociale netwerk Facebook. Bovendien vermelden we de rechten die gebruikers van deze fanpagina m.b.t. het opslaan en gebruik van hun persoonsgegevens hebben.

 1. Gemeenschappelijk verantwoordelijk voor het beheer van deze Facebook-pagina zijn:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’),

en

eibe Produktion + Vertrieb GmbH& Co. KG
persoonlijk/vertrouwelijk
Functionaris voor gegevensbescherming
Industriestr. 1
D-97285 Röttingen

De overeenkomst inzake de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid vindt u op deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Facebook Ireland draagt volgens deze overeenkomst de primaire verantwoordelijkheid voor de verwerking van de insights-gegevens en verbindt zich ertoe alle verplichtingen uit hoofde van de AVG m.b.t. de verwerking van de insights-gegevens na te komen.

 1. Functionaris inzake gegevensbescherming

De functionaris inzake gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd. bereikt u via de volgende link:

https://de-de.facebook.com/help/contact/144059062408922

Onze externe functionaris inzake gegevensbescherming bereikt u via de post op:

eibe Produktion + Vertrieb GmbH& Co. KG
persoonlijk/vertrouwelijk
Functionaris voor gegevensbescherming
Industriestr. 1
D-97285 Röttingen en via e-mail op: datenschutz@eibe.de

 1. Doeleinden van de verwerking

We gebruiken de in samengevatte vorm beschikbare gegevens op Facebook om bijdragen en activiteiten op onze Facebook-pagina voor gebruikers aantrekkelijker te maken. Zo gebruiken we bijv. de indeling volgens leeftijd en geslacht voor een aangepaste aanspreking en de favoriete tijdstippen waarop een gebruiker de pagina bezoekt voor een optimale planning in de tijd van onze bijdragen. Informatie over het type gebruikte eindtoestellen van bezoekers helpt ons om de bijdragen optisch en qua vormgeving hieraan aan te passen. Volgens de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker bij het aanmaken van een Facebook-profiel heeft ingestemd, kunnen we de abonnees en fans van de pagina identificeren, hun profiel en andere gedeelde informatie bekijken.

Facebook gebruikt de informatie naar eigen zeggen om de in Gebruiksvoorwaarden Facebook en Gebruiksvoorwaarden Instagram beschreven Facebook-producten en bijbehorende diensten aan te bieden en te ondersteunen. Meer informatie op https://www.facebook.com/help/568137493302217

 1. Verwerking van de gegevens

4.1 Cookies

Op het moment waarop u op onze fanpagina komt, maakt uw browser verbinding met Facebook en geeft informatie door. Deze gegevens worden o.a. doorgegeven:

Voor bezoekers die niet aangemeld/geregistreerd zijn bij Facebook:

IP-adres: bij het opvragen van een fanpagina geeft Facebook automatisch het IP-adres van de gebruiker door.

Cookies, kleine tekstbestanden die op de verschillende eindtoestellen van de gebruiker opgeslagen worden: als u onze fanpagina opvraagt, worden met uw toestemming cookies geplaatst. Een cookie dient volgens Facebook voor de identificatie van de webbrowser die verbinding maakt met de Facebook-pagina, evenals voor marketing, analyse, het opstellen van gepersonaliseerde reclame, het aanmaken van gebruikersprofielen en marktonderzoek.

Voor bezoekers die geregistreerd en aangemeld zijn bij Facebook:

IP-adres: ook voor aangemelde bezoekers bepaalt Facebook het IP-adres van de gebruiker (zie boven).

Cookies: ook in dit geval wordt een cookie geplaatst (zie boven). Als u lid bent van Facebook en bij uw bezoek aan onze fanpagina met uw Facebook-profiel aangemeld bent, wordt een andere cookie geactiveerd. Facebook verbindt het bezoek aan de fanpagina met uw persoonlijk gebruikersaccount. Daardoor kan Facebook uw gebruikersgedrag nagaan omdat het de opslag en analyse via verschillende toestellen kan volgen. Meer informatie krijgt u op Cookie-richtlijn van Facebook.

4.2 Facebook lnsights

Via de zogenoemde ‘insights’ van de Facebook-pagina kan de beheerder van de fanpagina statistische gegevens van diverse categorieën opvragen. Deze statistieken worden door Facebook aangemaakt en ter beschikking gesteld. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld; het aanmaken en verwerken van de gegevens kan niet voorkomen worden. Meer informatie vindt u via de volgende link:

https://de-de.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights

Voor een periode naar keuze en telkens voor de categorieën fans, abonnees, personen en reagerende personen stelt Facebook de volgende gegevens ter beschikking:

totaal aantal opgevraagde pagina’s, aantal keer ‘vind ik leuk’, activiteiten op de pagina, interacties bij bijdragen, reikwijdte, videoweergaven, reikwijdte van bijdragen, commentaren, gedeelde inhoud, antwoorden, aandeel mannen en vrouwen, ingedeeld volgens land en stad, taal, weergaven en klikken in de shop, klikken op de routeplanner, klikken op telefoonnummers. Op deze manier worden eveneens gegevens ter beschikking gesteld van de Facebook-groepen die met onze Facebook-website verbonden zijn.

Door de continue ontwikkeling van Facebook verandert de beschikbaarheid en de verwerking van de gegevens, zodat we u voor meer informatie doorverwijzen naar de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Rechtsgrond

Het beheer van deze pagina’s gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen voor een actuele en ondersteunende informatie- en interactiemogelijkheid voor en met onze gebruikers en bezoekers volgens art. 6, lid 1, lit. f AVG.

 1. Doorgeven van gegevens naar het buitenland

Facebook deelt naar eigen zeggen verkregen informatie zowel intern tussen Facebook-ondernemingen als met externe partners. Deze informatie wordt daartoe door Facebook Ireland aan de VS en andere derde landen doorgegeven.

Het doorgeven naar zogenoemde derde landen gebeurt volgens Facebook naar eigen zeggen op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardverdragsclausules en evt. van de door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluiten.

 1. Rechten van de betrokkenen resp. gebruikers

U heeft het recht

 • informatie te verkrijgen over de categorieën van de verwerkte gegevens, over de doeleinden van de verwerking, eventuele ontvangers van de gegevens, geplande opslagduur (art. 15 AVG);
 • op rectificatie resp. aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (art. 16 AVG);
 • een verstrekte toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken (art. 7, lid 3 AVG);
 • bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang omwille van redenen, voortvloeiend uit uw specifieke situatie (art. 21, lid 1 AVG);
 • in bepaalde gevallen in het kader van art. 17 AVG gegevens te wissen – in het bijzonder indien de gegevens voor het voorziene doeleinde niet meer vereist zijn resp. onrechtmatig verwerkt worden of indien u uw toestemming volgens hierboven (c) intrekt of bezwaar maakt volgens hierboven (d);
 • op bepaalde voorwaarden de beperking van gegevens te verlangen, indien wissen niet mogelijk is of in strijd is met de verplichting tot wissen (art. 18 AVG);
 • op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. u kunt uw gegevens die u ons ter beschikking gesteld heeft, in een gebruikelijk machineleesbaar formaat (bijv. .csv) verkrijgen en evt. aan andere personen doorgeven (art. 20 AVG);

Als u toestemming voor het gebruik van gegevens heeft verstrekt, kunt u deze te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Uw rechten kunt u als gebruiker van Facebook o.a. bij de volgende adressen laten gelden:

https://www.facebook.com/settings (voor aangemelde gebruikers)

https://de-de.facebook.com/help/contact/1461223320847982?helpref=faq_content

 1. Contactmogelijkheden

Aangezien alleen Facebook volledige toegang tot gebruikersgegevens heeft, adviseren we u zich rechtstreeks tot Facebook te wenden als u informatie wenst of andere vragen over uw rechten heeft. Als u daarbij hulp nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.


Schrijf post
naar EIBE.nl
naar de EIBE Shop
Facebook